CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

1 – 28/05/2018

Oney Finances SRL furnizează un serviciu de Autentificare Securizata (denumit în continuare Well.com) cu scopul de a permite Utilizatorului să se autentifice în mod securizat la furnizorii de servicii parteneri ai Oney Finances SRL aleși de aceasta (spre exemplu bănci sau comercianți) prin intermediul aplicației mobile sau online.

Aceste Condiții Generale de Utilizare (CGU) au ca obiect stabilirea caracteristicilor, modalităților și condițiilor de utilizare a Well.com, precum și definirea drepturilor și obligațiilor oricărui Utilizator al Well.com.

Utilizatorul este informat că nu poate beneficia de Well.com propus de Oney Finances S.R.L. decât sub condiția acceptării, fără rezerve, a acestor Condiții Generale de Utilizare.

Articolul 1. Identitatea părților

Oney Finances SRL, o societate cu răspundere limitată de drept român, având sediul social în București, Strada Brașov 25, etajul 5, sector 6.

Utilizatorul poate fi orice persoană fizică care are capacitatea juridică deplină de a încheia contracte și care nu acționează în scopuri profesionale.

Articolul 2. Definiții

În cuprinsul Contractului, fiecare din termenii următori are înțelesul atribuit prin definiție.

Aplicație

 

Desemnează aplicația mobilă Well.com (iOS sau Android) furnizată de Oney Finances S.R.L..

Autorizare

Desemnează autorizarea expresă acordată de Oney Finances S.R.L. unui operator pentru a manevra terminalele de citire-comparare agreate.

Condiții Generale de Utilizare

Desemnează contractul de furnizare a Well.com, încheiat între Utilizator și Oney Finances S.R.L..

Condiții Particulare de Utilizare

Desemnează contractul de utilizare a Dispozitivului biometric, încheiat între Utilizator și Oney Finances S.R.L..

Contract

Desemnează prezentul contract.

Date

Desemnează datele cu caracter personal furnizate de Furnizorul de servicii către Oney Finances S.R.L. în legătură cu Utilizatorii și necesare pentru furnizarea Well.com.

Date cu caracter personal (denumite în continuare datele), Operator, Persoana împuternicită de către operator

Au același înțeles ca în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (in continuare „GDPR”).

Dispozitiv biometric

Desemnează tehnologia biometrică propusă de Oney Finances S.R.L. care se bazează pe compararea modelului biometric (criptat, înlănțuit, asociat unui jeton (token) temporar și stocat în mod securizat în Aplicație) cu o dată biometrică prezentată spre acceptare. Acesta poate fi un smartphone sau un suport individual dedicat. Dispozitivul biometric face parte din Dispozitivul Personal de Securitate.

Dispozitiv Personal de Securitate

Desemnează combinația dintre datele biometrice sau codul PIN și telefonul mobil /sau un suport individual dedicat în care sunt stocate aceste informații, în cadrul Aplicației.

Furnizor de servicii

Desemnează entitatile care contribuie la functionarea sistemului de autentificare, parteneri ai Oney Finances S.R.L., si care permit utilizatorilor lor finali să se autentifice cu ajutorul Well.com.

ONEY FINANCES SRL

Persoana juridica de drept roman, avand sediul social in Bucuresti, strada Brasov nr. 25, et. 5, sector 6, inregistrata la Registrul comertului sub numarul J40/14345/2006, cod unic de inregistrare 19002592

Persoana Împuternicită de către Operator pentru Acceptare

Desemnează persoana fizică sau juridică care efectuează acceptarea Well.com în Sistemul de Autentificare.

Persoana Împuternicită de către Operator pentru Înregistrare

Desemnează persoana fizică sau juridică care efectuează înregistrarea utilizatorilor în Sistemul de Autentificare.

Serviciu

Desemnează Well.com de autentificare securizată a Utilizatorilor și de furnizare de dovezi Furnizorilor de servicii, denumit Operator de Autentificare de Încredere.

Terminal de citire-comparare

Desemnează aparatul biometric agreat de Oney Finances S.R.L. pentru efectuarea formalităților de înregistrare biometrică și/sau de acceptare.

Utilizator

Desemnează persoana fizică utilizatoare a Well.com.

 

Articolul 3. Obiect

Aceste Condiții Generale de Utilizare au ca obiect drepturile și obligațiile aferente furnizării Well.com.

Articolul 4. Descrierea Well.com

Well.com permite Utilizatorului să se autentifice în mod securizat la Furnizorii de servicii parteneri Oney Finances S.R.L. aleși de aceasta, online sau la fața locului. Oney Finances S.R.L. joacă rolul de intermediar în relația dintre Utilizator și Furnizorul de servicii, asigurându-i acestuia din urmă autenticitatea clientului său. Mai precis, Well.com propus de Oney Finances S.R.L. permite Utilizatorului – dacă este cazul, după ce și-a înregistrat datele biometrice la o Persoană Împuternicită de către Operator pentru Înregistrare – să se autentifice prin intermediul unui Dispozitiv Personal de Securitate, la o Persoană Împuternicită de către Operator pentru Acceptare, pentru a accesa un serviciu al Furnizorului de servicii partener ales de aceasta.

La sfârșitul operațiunii de autentificare, denumită de asemenea tranzacția, Furnizorul de servicii și Utilizatorul primesc o dovadă care atestă autenticitatea acestuia din urmă. Well.com se bazează pe un Sistem de Autentificare, ce presupune o asociere între elemente de țin de arhitectura tehnică, distribuire de roluri și un ansamblu de reguli și proceduri stricte stabilite de Oney Finances S.R.L..

Metoda de autentificare prin mai mulți factori se bazează, pe de-o parte, pe datele biometrice sau pe un cod PIN, și pe de altă parte, pe prezența telefonului mobil sau a suportului individual în care sunt stocate aceste informații în mod securizat, în cadrul Aplicației.

Utilizarea Well.com necesită instalarea aplicației disponibilă pe portalurile de aplicații Android și iOS.

Articolul 5. Funcționare

Secțiunea 5.01           Crearea contului de utilizator

Crearea contului de utilizator se face prin Aplicația Well.com care trebuie să fie descărcată și instalată în prealabil de către Utilizator folosind o sursă autorizată (portalul/magazinul de aplicații specific sistemului de operare al telefonului său mobil), după care Utilizatorul  accepta prezentele Condiții Generale de Utilizare.

Secțiunea 5.02           Ștergerea contului

Oney Finances S.R.L. își rezervă dreptul de a șterge contul unui Utilizator sau asocierea contului său cu unul sau mai mulți Furnizori de servicii, fără preaviz, în special în cazul unei suspiciuni de fraudă.

Utilizatorul este informat că Furnizorul de servicii poate, de asemenea, decide unilateral ștergerea asocierii dintre Aplicația Well.com și serviciul sau.

Articolul 6. Adeziune, acces la Well.com, reziliere

Secțiunea 6.01           Acceptarea și opozabilitatea CGU

Adeziunea la Serviciu necesită acceptarea Condițiilor Generale de Utilizare, care reprezinta contractul dintre Oney Finances S.R.L. și Utilizator.

Procesul de adeziune la Serviciu asigurara exprimarea consimțământului expres și informat al Utilizatorului. Acceptarea acestor condiții se face printr-o acțiune a Utilizatorului materializată printr-un „click” sau „apăsare cu degetul” pe opțiunea „Acceptare”. Această opțiune apare sub fereastra care afișează Condițiile Generale de Utilizare în integralitatea lor, pe care Utilizatorul declară că le-a citit înainte de a le accepta.

În orice caz, utilizarea Well.com de către Utilizator presupune neapărat acceptarea fără rezerve a Condițiilor Generale de Utilizare.

În cazul minorilor aflați în întreținere, Condițiile Generale de Utilizare trebuie să fie acceptate de părinți sau de reprezentantul legal.

Dacă una sau mai multe clauze din Condițiile Generale de Utilizare sunt declarate nule, nescrise sau fără efect, indiferent din ce motiv, celelalte clauze nu vor fi afectate în niciun mod de un astfel de viciu / de astfel de vicii și vor continua să își producă toate efectele.

Secțiunea 6.02.          Durată și reziliere

Condițiile Generale de Utilizare sunt încheiate pe o durată nedeterminată începând cu data acceptării de către Utilizator.

Utilizatorul poate renunța în orice moment la Serviciu fără preaviz, urmând procedura de ștergere a contului din Aplicație sau de pe platforma online.

Articolul 7. Tarife

Well.com este furnizat Utilizatorului cu titlu gratuit, cu excepția costurilor de conectare care vor fi facturate direct de către operatorii de telefonie și de catre furnizorii de servicii de acces la internet. Costurile de utilizare aferente Well.com vor fi suportate de Furnizorii de servicii parteneri.

Articolul 8. Obligația Utilizatorului

Utilizatorul trebuie să ia toate măsurile adecvate pentru a asigura securitatea Dispozitivului Personal de Securitate necesar pentru autentificare, să păstreze confidențialitatea datelor continute de acesta și să nu le divulge niciunei persoane.

Utilizatorul declară și garantează către Oney Finances S.R.L. că este și rămâne singurul și unicul responsabil de accesul la și utilizarea Well.com, și pentru informațiile comunicate în acest cadru.

Articolul 9. Proprietatea intelectuală

Well.com, Sistemul și toate elementele care intră în alcătuirea sa (și anume mărcile asociate, Aplicația, baza de date, documentația, etc.) sunt proprietatea intelectuală exclusivă a titularilor, conform prevederilor legilor privind proprietatea intelectuală.

Utilizatorul nu dispune decât de dreptul de folosire a acestor elemente în cadrul utilizării Well.com și a Aplicației.

Articolul 10.         Protecția datelor cu caracter personal

Atenție: Informațiile referitoare la prelucrarea datelor biometrice vor fi furnizate Utilizatorului într-un document distinct la momentul înregistrării datelor biometrice, în cazul în care dorește să utilizeze Dispozitivul biometric.

Secțiunea 10.01.        Prelucrare

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului, colectate de Oney Finances S.R.L. în cadrul Well.com, pot face obiectul unei prelucrări manuale si/sau automatizate cu sau fara excluderea interventiei umane, conform GDPR

Această prelucrare are ca scop furnizarea serviciului Well.com de autentificare la care se înregistrează Utilizatorul. Prelucrarea este justificată de punerea în aplicare a acestor Condiții Generale de Utilizare la care Utilizatorul aderă în mod liber.Oney Finances S.R.L. are calitatea de operator de date cu caracter pesonal.

Secțiunea 10.02.        Informații referitoare la prelucrare si transmitere

Oney Finances S.R.L. colectează date în mod direct numai de la Utilizator. Datele cu caracter personal pot fi transmise Furnizorilor de servicii, in scopul furnizarii serviciului de autentificare prin Well.com. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi transmise si catre terti.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor vor fi stocate pe servere aflate pe teritoriul Romaniei si, in cazul unora dintre Furnizori, pe servere aflate in cadrul Spatiului Economic European.

Oney Finances S.R.L. face tot posibilul pentru a limita cantitatea de date cu caracter personal colectate la strictul necesar pentru a asigura executarea serviciului. Datele cu caracter personal colectate sunt:

 • Nume
 • Prenume
 • Utilizator
 • Adresa e-mail
 • Numar telefon
 • Numarul de inmatriculare al masinii (nu este solicitat in mod obliagatoriu)

Sunt prelucrate date care sunt strict necesare pentru a certifica autenticitatea Utilizatorului la Furnizorii de servicii.

Aplicația colectează de asemenea date referitoare la geolocalizarea Utilizatorului fără ca aceste date să fie comunicate vreodată serverelor Oney Finances S.R.L., insa ar putea fi comunicate serverelor Furnizorilor sai. Acestea sunt strict necesare pentru furnizarea Well.com.

Secțiunea 10.03         Durata de conservare

Datele sunt stocate pe toată durata utilizării aplicatiei Well.com de către Utilizator.

Datele referitoare la istoricul autentificărilor sunt stocate de Oney Finances S.R.L. pe o durată de cinci (5) ani începând cu data primei autentificări, în scop probator.

Secțiunea 10.04.        Actorii

Actorii Sistemului de Autentificare au calificarea juridică următoare, conform GDPR:

 • Utilizatorii sunt persoane vizate;
 • Oney Finances S.R.L. este operator al datelor biometrice si personale;
 • Furnizorii de servicii sunt terți.

Secțiunea 10.05.        Protecție

Oney Finances S.R.L. acordă o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor săi și depune toate eforturile pentru a asigura, încă din faza de proiectare a Well.com, securitatea informațiilor transmise.

Totalitatea acestor măsuri apără Utilizatorul împotriva oricărui abuz în ceea ce privește datele sale cu caracter personal, din partea unui terț sau chiar a Oney Finances S.R.L..

Secțiunea 10.06.        Drepturile Utilizatorului

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiati de dreptul de informare, de acces, la rectificare, la stergerea datelor, la restrictionarea prelucarii, la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat. Totodata, aveti posibilitatea de a va adrea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in Bucuresti B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr 28-30, Sector 1, cod postal 010336.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa transmisa ONEY Finances SRL prin utilizarea serviciilor postale la urmatoarea adresa: Bucuresti, Str. Brasov nr. 25, Sector 6, etaj 5, sau prin utilizarea serviciilor de posta electronica la adresa contact@well-com.ro . In particular, dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se exercită în funcție de tipul de date:

 • Direct în Aplicație,
 • Adresându-se responsabilului cu protecția datelor din cadrul Oney Finances S.R.L.

 

De asemenea, Utilizatorul este informat că dispune, în orice moment, de dreptul de a rezilia contractul, fără preaviz.Utilizatorul poate suspenda activitatea Aplicației, poate  reseta Aplicația și își poate șterge contul.

Articolul 11.         Excludere

Serviciul Well.com propus de Oney Finances S.R.L. nu constă în realizarea unor operațiuni bancare, de plată sau de bursă. Funcționalitățile Well.com nu permit în sine efectuarea acestui tip de operațiune.

Well.com furnizat de Oney Finances S.R.L. nu este un serviciu de inițiere a plății, întrucât are ca obiect numai autentificarea Utilizatorului, în scopuri care țin de relația dintre acesta din urmă și Furnizorul de servicii.

Utilizatorul este informat că Oney Finances S.R.L. nu propune niciun serviciu bancar, de plată sau de investiție și niciun serviciu accesoriu în sensul legislatiei financiare si fiscale aplicabile din Romania . Prin urmare, Oney Finances S.R.L. nu poate fi asimilată unei instituții de credit sau unei instituții de plată.

De asemenea, Aplicația Well.com nu are ca scop să pună în legătură, pe cale electronică, mai multe părți în vederea vânzării unui bun, furnizării unui serviciu sau schimbării ori împărțirii unui bun sau a unui serviciu, în sensul Codului privind consumul.

Articolul 12.         Reclamații

Orice reclamație în legătură cu Well.com trebuie să fie formulată în scris la Oney Finances S.R.L. în termen de maxim șase (6) luni de la data operațiunii contestate, sub sancțiunea decăderii din acest drept, cu exceptia cazului in care, dispozitiile legale incidente prevad alte termene de decadere sau de prescriptie, de la care nu se poate deroga.

Articolul 13.         Dovada

În cazul în care Utilizatorul neagă că s-a autentificat, Oney Finances S.R.L. are obligația de a face dovada că acesta s-a autentificat, că operațiunea de autentificare a fost realizată în conformitate cu tehnologia de ultimă oră și că nu a fost afectată de niciun tip de deficiență tehnică. Această dovadă poate fi adusă prin orice mijloc, mai ales prin jurnalizarea conexiunilor Utilizatorului la Aplicație sau prin reproducerea pe un suport informatic a utilizării Well.com și a Dispozitivului de Securitate Personalizat.

De altfel, Oney Finances S.R.L. va avea dreptul, în aceeași măsură ca Utilizatorul, să aducă dovada, prin orice mijloace, a oricărui act și fapt juridic; aceasta va putea, în special, să dovedească orice act sau fapt prin intermediul înregistrărilor sale efectuate cu respectarea strictă a legii și mai ales a prevederilor referitoare la secretul profesional, indiferent dacă aceste înregistrări sunt informatice, telefonice, telematice, video, comunicări sau documente electronice, faxuri sau orice alt mijloc de probă acceptat de comun acord. Utilizatorul acceptă in mod expres ca Oney Finances S.R.L. să corespondeze în mod valabil cu acesta prin intermediul mijloacelor de comunicare menționate mai sus si sa poata efectua si utiliza inregistrari, prin oricare dintre metodele anteiror mentionate, in scopul detaliat de prezentul articol.

Articolul 14.         Responsabilitate

În cadrul punerii în aplicare a Condițiilor Generale de Utilizare, Oney Finances S.R.L. este ținută de o obligație generală de mijloace.

În plus, Oney Finances S.R.L. nu va fi ținută răspunzătoare pentru daunele care rezultă:

 • din neconformitatea rezultatului operațiunii dorite cu așteptările Utilizatorului,
 • din indisponibilitatea serviciilor Furnizorului de servicii, sau dintr-o executare defectuoasă, sau din orice altă dificultate legată de timpul de răspuns,
 • din orice produs sau serviciu obținut de la un Furnizor de serviciu, prin intermediul Well.com,
 • din utilizarea frauduloasă sau abuzivă a Well.com,
 • din compromiterea Dispozitivului personal de securitate de către Utilizator;
 • din culpa Utilizatorului și/sau a Persoanei Împuternicite de către Operator pentru Înregistrare și/sau a Persoanei Împuternicite de către Operator pentru Acceptare și/sau a oricărui alt terț.

Oney Finances S.R.L. nu are niciun control asupra datelor deținute de Furnizorii de servicii, indiferent de natura acestora, inclusiv asupra datelor referitoare la identitatea civilă a Utilizatorului, și nu va fi ținută răspunzătoare în cazul unor daune care rezultă din compromiterea, furtul, ștergerea acestor date sau din accesarea acestor date de către un terț.

Furnizorul de servicii stabilește singur consecințele pe care înțelege să le dea autentificării, în conformitate cu contractul încheiat cu Utilizatorul, clientul său. Oney Finances S.R.L. rămâne un terț în operațiunea avută în vedere de Utilizator, și nu poate fi considerat un interlocutor legitim în legătură cu orice reclamație referitoare la prestația Furnizorului de servicii.

Utilizatorul se angajează să utilizeze Well.com cu respectarea tuturor prevederilor Condițiilor Generale de Utilizare. În caz contrar, nici Oney Finances S.R.L., nici furnizorii de găzduire web și nici prestatorii de servicii nu vor putea fi ținuți răspunzători în cazul unor daune.

Utilizatorul suportă toate pierderile legate de orice operațiune neautorizată, dacă aceste pierderi rezultă în urma fraudei sau a nerespectării, intenționate sau din neglijență gravă, a obligațiilor sale.

În cazul unor operațiuni efectuate ulterior pierderii sau furtului Dispozitivului său personal de securitate, Utilizatorul suportă, anterior formulării cererii de blocare, daunele legate de utilizarea Well.com.

Nicio operațiune nu este suportată de Utilizator după cererea de blocare, cu excepția celor enumerate mai jos.

Articolul 15.         Forța majoră si cazul fortuit

Responsabilitatea Oney Finances S.R.L. nu va putea fi angajată în cazul în care neexecutarea obligațiilor sale se datorează unui caz de forță majoră sau unui caz fortuit în sensul articolului 1148 din Codul Civil.

Acesta include în special: catastrofe naturale, incendii, greve interne sau externe, pene, penurii, război, întreruperea curentului electric, defecțiuni ale rețelei de telecomunicații, pierderea conexiunii la Internet datorate operatorilor publici sau privați, și, în general, orice eveniment independent de voința Oney Finances S.R.L. și care face imposibilă executarea obligațiilor sale, inclusiv fapta Utilizatorului sau a unui terț.

Articolul 16.         Modificări

Oney Finances S.R.L. își rezervă posibilitatea de a modifica, în tot sau în parte, Condițiile Generale de Utilizare, în cazul în care consideră acest lucru necesar și util, mai ales pentru a le adapta la evoluțiile activității sale, și/sau la modificările legislației și/sau la evoluțiile serviciilor propuse.

Utilizatorul va fi informat de postarea pe internet a fiecărei versiuni noi a Condițiilor Generale de Utilizare. Acesta va fi invitat să le citească și ulterior să le accepte conform procesului descris la secțiunea 6.01.

Utilizatorul care refuză să accepte noile Condiții Generale de Utilizare nu are dreptul să utilizeze Well.com.

Articolul 17          Cesiunea

Condițiile Generale de Utilizare pot face obiectul unei cesiuni totale sau parțiale, cu titlu oneros sau gratuit, de către Oney Finances S.R.L., fără acordul Utilizatorului, în măsura în care această cesiune nu generează o reducere a drepturilor acestuia din urmă în baza Condițiilor Generale de Utilizare.

Articolul 18.         Legea aplicabilă

Condițiile Generale de Utilizare sunt guvernate de legea română . Orice litigiu va fi supus instanței română  competente.

Articolul 19.         Declarația Utilizatorului

Utilizatorul declară că este pe deplin informat despre caracteristicile, constrângerile, limitele și riscurile asociate Well.com, astfel cum au fost prezentate în aceste Condiții Generale de Utilizare, și că le acceptă in intregime, in mod expres si nemijlocit.

Utilizatorul declara, de asemenea, ca este pe deplin informat cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv a celor cu caracter sensibil – datele biometrice, de catre Oney Finances SRL si/sau imputernicitii sai si ca este in totalitate de acord cu prelucrarea datelor sale persoanale, dandu-si consimtamantul explicit in acest sens.