INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Avand in vederere noile reglementari privind protectia datelor cu caracter personal introduse prin Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) care va intra in vigoare de la 25 mai 2018, dorim sa va reconfirmam angajamentul nostru cu privire la procesarea datelor cu caracter personal intr-un mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiati conform prevederilor legale.

 

Oney are in vedere prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal intr-un mod transparent, cu respectarea prevederilor legale, datele cu caracter personal fiind adecvante, relevante si limitate la scopurile pentru care sunt prelucrate.

 

Ce inseamna prelucrare de date?

Conform Regulamentului general privind protectia datelor, “prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

 

Ce date cu caracter personal prelucram ?

Oney prelucreaza datele Dvs. cu caracter personal, precum: nume si prenume, cod numeric personal, data nasterii, adresa, numar telefon si e-mail.

Datele cu caracter personal pot fi obtinute direct de la Dvs. sau de la partenerii contractuali ai Oney.

Care este scopul prelucrarii datelor cu caracter personal?

Oney prelucreaza datele Dvs. cu caracter personal in scop de marketing, respectiv promovarea oricaror produse financiare ale Oney si ale partenerilor sai, participarea la campanii si acordarea de premii, programe de fidelizare pentru clienti, activitati specifice de marketing precum studii de piata, insa fara a fi limitata la acestea.

Prelucrarea datelor cu caracter personal face posibil ca Oney sa va informeze cu privire la cele mai noi produse financiare. Prelucrarea in scop de marketing poate inceta oricand, fara a afecta relatia de client.

 

Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal?

Potentialii destinatari ai transferurilor de date pot fi: parteneri contractuali, terti subcontractanti, autoritatile competente, pentru indeplinirea obligatiilor legale.

Datele Dvs. cu caracter personal nu vor fi transmise in strainatate in scopuri de marketing.

 

Care sunt drepturile Dvs. privind protectia datelor cu caracter personal?

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul general privind protectia datelor a revizuit si a extins sfera drepturilor persoanelor vizate, dupa cum urmeaza:

Ø  Dreptul de informare – aveti dreptul de a fi informat cu privire la datele si caracteristicile prelucrarii acestora in relatia dintre Dvs. si Oney.

Ø  Dreptul la rectificare – aveti dreptul de a obtine rectificarea de catre Oney a datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

Ø  Dreptul la stergerea datelor – aveti dreptul de a obtine din partea Oney stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, iar Oney are obligatia de a sterge datele respective, atunci cand: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) cand va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) cand va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea; (iv) cand datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) cand datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine Oney in temeiul dreptului Uniunii sau al legislatiei romane.

Ø  Dreptul la restrictionarea prelucrarii in cazul in care va aflati intr-unul din urmatoarele cazuri: (i) contestati exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite Oney sa verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegala, si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) Oney nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) va opuneti prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Oney prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate.

Ø  Dreptul la portabilitatea datelor consta in posibilitatea de a solicita Oney transmiterea datelor Dvs. cu caracter personal, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat altui operator, atunci cand acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Ø  Dreptul la opozitie – aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, in orice moment, prelucrarii datelor cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

Ø  Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Ø  Dreptul de a depune plangere in fata Autoritateii Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Ø  Dreptul de a va adresa justitiei.

 

Cat timp sunt prelucrate datele cu caracter personal de catre Oney?

Datele Dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate cat timp sunteti client Oney sau al partenerilor nostri contractuali pentru promovarea oricaror produse financiare.

 

 

 

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv in situatia in care doriti sa va retraceti acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing, va rog sa ne contactati:

Ø  Prin e-mail la adresa: contact@well-com.ro

Ø  In scris la adresa: la sediul social al Oney Finances S.R.L. din Str. Brasov nr. 25, et. 5, sector 6, Bucuresti.

 

 

Oney Finances S.R.L.